Uz reči sa željom da nas sve posluži dobro zdravlje i da se sledeći put sretnemo bez maski, generalni direktor, Dušan Garibović je sa delom poslovodstva nastavio da obilazi zaposlene na terenu, za koje nije važio odmor ni u vreme praznika. Delegacija Karga, koju su pored generalnog direktora činili izvršna direktorka za saobraćaj, Senija Bogić Pavlović, direktor Sektora za VV i TKP, Saša Tomić i zamenik direktora Sektora ZOVS, Novica Momčilović, 21. aprila, obišla je Vreoce, Požegu i Kraljevo.

„Iako su nam vaskršnji praznici došli u vreme velikih izazova, verujem da ćemo ih prevazići zajedničkim naporima, saradnjom, kao i entuzijazmom koji vidim da ne nedostaje. Mislim da sam, bez lažne skromnosti objektivan, kada kažem da svi naši zaposleni, cela naša kompanija zaslužuje veliki aplauz, zbog činjenice da se sve vreme vanredne situacije, 24 časa radi i prevozi roba od interesa za državu. Najmanje što je poslovodstvo moglo da uradi u ovom trenutku i u ovom stanju, koje nas je sve zateklo i iznenadilo je da vas obiđe i bude sa vama, koliko god je to moguće. Uprkos činjenici da se za ovakav sled stvari niko nije pripremao, niko od nas nije imao iskustva, niti je znao kako da se ponaša i reaguje, moramo neskromno reći da smo se izvanredno snašli“, istakao je Garibović.

U Vreocima se vredno radi, izvršena je veoma dobra organizacija i raspodela poslova, te iako sa redukovanim brojem ljudi, svi poslovi se završavaju agilno i na vreme. U potpunosti se bez ikakvih problema izvršavaju prevozi koji su strateški bitni za našu državu. Prevoz uglja iz Vreoca za TE Morava Svilajnac, HI Milan Blagojević namenska Lučani i industrijske sisteme u Nišu, Pirotu, Boru kao i za široku potrošnju, odnosno građanstvo.

U Kraljevu i Požegi posebna pažnja je poklonjena obilasku radionica za popravku elektro i dizel lokomotiva, kao i teretnih kola. U prethodnom periodu u Kraljevu je izvršen veliki broj kontrolno tehničkih pregleda i vanrednih opravki dizel lokomotiva. Zbog novonastale situacije, došlo je i do promene u organizaciji radnog vremena, tako da zaposleni u kraljevačkim radionicama, trenutno rade u turnusu, a inače, radno vreme je osmočasovno. U ovom trenutku, u Kraljevu se radi na investicionim opravkama dizel lokomotiva. Zaposleni u Požegi mogu se pohvaliti da su u predhodnoj godini izvršili veliki broj vanrednih opravki i kontrolno-tehničkih pregleda P1 na elektro lokomotivama, a urađena je i vanredna opravka na 1095 teretnih kola. U nadležnosti OJ ZOVS Požega nalazi se pomoćni voz, koji se koristi za sve vrste intervencija pri sanaciji vanrednih događaja, kao i za sve vrste opravki vučnih i vučenih vozila na terenu.

Osnovni robni rad trenutno na području Kraljevo, čini prevoz kamenog agregata iz Brvenik za Naumovićevo, uglja iz TT Piskanja za Vreoce, lima iz Radinca za Unipromet Čačak. Inače u Kraljevu se vrši utovar starog gvožđa za Albaniju, Severnu Makedoniju i u manjem obimu za stanice u Srbiji. Ali, nažalost, vanredna situacija se odrazila na pad obima posla, pa je za Albaniju otpremljen samo jedan voz od 17 kola što je predstavlja najveći problem, kao i činjenica da se trenutno ne vrši prevoz automobila za FCA Srbija iz Kragujevca ka Luci Bar. Osim toga, svi ostali poslovi se odvijaju regularno i prema utvrđenom planu.

Generalni direktor je rekao da, bez obzira na teškoće koje su nas zadesile, treba biti optimističan, i treba verovati da će mnogo dobrog izaći iz ovog lošeg po našu komapniju. Takođe je napomenuo da smo isplatili prvu platu u ovim uslovima, što nije bilo jednostvno, ali da ćemo se truditi maksimalno da sve što radnici na terenu rade, uspešno i valorizujemo.