Services

ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ ПРОТИВ COVID-19

Србија Карго - Serbia Cargo

About us

Organizational scheme

Documents about public laws

Contacts – Management

Вести \ News

Наши сарадници \ Our partners

Контактирајте нас \ Contact us

  • Адреса: Немањина 6, 11000 Београд \ Address: 6, Nemanjina Street, Belgrade
  • Телефон \ Telephone: +381113621118
  • мејл адреса \ e-mail : kabinet@srbcargo.rs