POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA „SRBIJA KARGO“

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA „SRBIJA KARGO“

Generalni direktor „Srbija Kargo“ a.d. Dušan Garibović, potpisao je 4. februara 2021. godine, sa predstavnicima tri reprezentativna sindikata iz ove železničke kompanije, Kolektivni ugovor za Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“.

kolektivni ugovor sastanak

Kolektivni ugovor u ime Vlade Republike Srbije, potpisao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Kolektivnim ugovorom za Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih u ovoj kompaniji, međusobni odnosi učesnika Kolektivnog ugovora, postupak zaključivanja Kolektivnog ugovora i druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavca.

Tako su Kolektivnim ugovorom definisane brojne oblasti, poput zasnivanja radnog odnosa, radnog vremena, odmora i odsustva, zarada, naknada zarada i druga primanja, zatim obrazovanje i stručno usavršavanje, kao i bezbednost i zdravlje na radu, ali i uslovi za rad sindikata.

kolektivni ugovor potpisivanje

U ime reprezentativnih sindikata, Kolektivni ugovor potpisali su: Radisav Đorđević (Sindikat železničara Srbije – Sindikat železničara „Srbija Kargo“), Marko Jovanović (Unija sindikata srpskih železnica) i Milan Radović (Sindikat izvršnih službi – srpskih železnica).

Ispred Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, potpisivanju je prisustvovala v.d. pomoćnika ministra za železnički i intermodalni transport Anita Dimoski, a ispred kompanije „Srbija Kargo“, izvršna direktorka za razvoj i zajedničke poslove Mira Vukmirović, menadžer za korporativne poslove mr Neda Jelić i menadžer za transport i vozna sredstva mr Vladimir Bulatović.

kolektivni ugovor
STIGLE PRVE DVE IZNAJMLJENE SLOVENAČKE LOKOMOTIVE SERIJE 664

STIGLE PRVE DVE IZNAJMLJENE SLOVENAČKE LOKOMOTIVE SERIJE 664

Zbog predstojećeg nastavka radova na izgradnji pruge za velike brzine, Novi Sad – Subotica i veće potrebe za dizel vučom, „Srbija Kargo“ je krajem prošle godine potpisao Ugovor sa slovenačkim železnicama „Tovarni promet“ doo o zakupu do osam lokomotiva serije 664. Predviđeno je da naša kompanija prema svojim potrebama iznajmljuje pomenute lokomotive, od kojih svaka može biti u našem posedu do tri godine.
Tim povodom, zaposleni iz Sektora za vuču vozova i TKP i iz Sektora ZOVS, upućeni su na obuku za upravljanje i održavanje zakupljenih lokomotiva u Maribor.

slovenija 1(1)

Nakon uspešno obavljene edukacije u radionici u Mariboru, naši zapoleni su dobili i odgovarajuće sertifikate o stručnosti, od strane slovenačkih železnica, kao organizatora obuke.

slovenija 2(1)

Takođe, tom prilikom, prve dve lokomotive 664-111 i 664-112 su preuzete i dopremljene u Srbiju.
Inače, ove dizel električne lokomotive imaju odlične vučne karakteristike i pogodne su za vuču teških vozova, a pokazale su se i kao veoma pouzdane u eksploataciji. Modifikovane su, novije proizvodnje, poseduju dodatno gejanje u kabini, klima uređaje, sušače za vazduh i drugu dodatnu opremu.

slovenija 3(1)
POSAO ZA JOŠ SEDAM MLADIH IZVRŠILACA U NAŠOJ KOMPANIJI

POSAO ZA JOŠ SEDAM MLADIH IZVRŠILACA U NAŠOJ KOMPANIJI

Kompanija „Srbija Kargo“ a.d. je danas, 29. decembra, potpisala Ugovore o radu sa poslednjih sedam kandidata, koji su u stalni radni odnos primljeni u ovoj godini. Oni će u izvršnim službama naše kompanije početi da rade već od sutra 30. decembra. Ovoga puta, u Sektor za vuču vozova i TKP, primljeni su dvojica mašinovođa, koji će biti raspoređeni u Zaječar i Požarevac, kao i dvojica pregledača kola, koji će posao obavljati u Zaječaru i Beogradu.

20201229_100546

U Sektor za saobraćaj i transport zaposleno je dvoje vozovođa, sa rasporedom u Pančevu i Rumi i jedan manevrista, sa radnim mestom u Pančevu.

Podsećanja radi, naša firma je krajem oktobra i početkom decembra u stalni radni odnos primila 20 mladih kolega, koji će, nakon šestomesečne stručne obuke i polaganja teorijskog i praktičnog ispita, početi samostalno da obavljaju poslove manevriste, vozovođe, pregledača kola i mašinovođe. Kao i prethodna dva puta i ovim prijemom dobili smo još jednu devojku, na poziciji vozovođe, što svakako razbija predrasude o isključivo muškim poslovima na železnici.

20201229_103251

Ono što je karakteristično za gotovo sve novozaposlene kolege je da potiču iz železničkih porodica, te železnicu doživljavaju kao svoju drugu kuću, pa samim tim imaju i domaćinski odnos prema njoj.

Važno je da napomenemo da će se trend prijema novih kandidata i to svih nivoa kvalifikacija u našu kompaniju nastaviti i u narednoj godini. Naročita pažnja će biti usmerena prijemu mlađih izvršilaca, koji bi trebalo da unesu novu snagu kompaniji, energičnost i kreativnost, a samim tim će i starosna struktura Srbija Karga biti znatno smanjena.

USPEŠNO REALIZOVAN SAJAM POSLOVA I PRAKSI – TTBD (Transport and Traffic Business Days)

USPEŠNO REALIZOVAN SAJAM POSLOVA I PRAKSI – TTBD (Transport and Traffic Business Days)

tanja sajt slika

Uprskos činjenici da je ovogodišnji Sajam TTBD (Transport and Traffic Business Days), koji je tebalo da se održi u martu odložen, Savez studenata Saobraćajnog fakulteta, kao organizator, došao je na odličnu ideju, kako da ipak dođe do njegove realizacije. Naime, ta inovativna ideja podrazumevala je da se Sajam poslova i praksi održi na jedan savremeniji način, putem virtuelne Platforme TTBD 2020. u periodu od 07. do 11. decembra.

Bez obzira što smo svi ljubitelji tradicionalnog sajma, koji se održava u prostorijama Saobraćajnog fakulteta, ovaj vid specifičnog, virtuelnog prezentovanja, pokazao se kao veoma uspešan, kako za brojne učesnike, među kojima već tradicionalno zapaženo mesto ima i naša kompanija, tako i za zainteresovane studente.

Zbog svoje jedinstvenosti u načinu održavanja, ovogodišnji Sajam je bio dostupan svima, kako studentima iz oblasti saobraćaja, logistike i telekomunikacija iz naše zemlje i zemalja regiona, tako i za studente svih ostalih srodnih fakulteta, što je dodatno učinilo Sajam uspešnijim u smislu posećenosti i interakcije između kompanija i studenata.

Ovo je bila sjajna prilika za studente da upoznaju kompanije koje su vodeće u svojim oblastima i ostave im svoju radnu biografiju, pokažu i primene znanja i veštine koje godinama stiču, nametnu se kompanijama kao budući inženjeri. S druge strane, predstavnici kompanija su imali privilegiju da prepoznaju i odaberu najbolje studente tokom održavanja radionica panel diskusija i tribina.

Svakako osnovni cilj sajma jeste povezivanje studenata sa poslodavcima i kompanijama, kao i pružanje prilike da, u okviru besplatnih tribina, prošire svoja znanja iz različitih sfera, ali i da se upoznaju sa načinom funkcionisanja renomiranih kompanija u regionu i čuju kako izgleda biti deo takvog tima.


ODRŽAN DAN ŽELEZNIČKOG ROBNOG PREVOZA ZA 2020. GODINU

ODRŽAN DAN ŽELEZNIČKOG ROBNOG PREVOZA ZA 2020. GODINU

logo

Imajući u vidu ovogodišnju posebnu situaciju u vezi sa svetskom pandemijom, Dan železničkog robnog prevoza za 2020. godinu održan je u petak 10. decembra, kao celodnevni onlajn događaj.

Domaćini konferencije su bili Evropska komisija za prevoz (the European Commission) i neprofitabilna organizacija RNE (RailNetEurope), koji su ovom prilikom ugostili veliki broj učesnika.

Ispred naše kompanije, konferenciji su prisustvovali Katarina Šibinac, direktor Sektora za komercijalno transportne poslove i Jovan Ružičić, načelnik odeljenja za određivanje cena.

Tema konferencije je bila prevoz robe u Evropi i izazovi koji se očekuju u narednom periodu.

U uvodnom delu, učesnicima su se obratili Harald Holtz, predsednik RailNetEurope i Adina Valean, komesar za transport, prezentujući uspehe, ali i poteškoće koje se pojavljuju u prevozu robe železnicom u Evropi.

Konferencija je podeljena u tri sesije, koje su bile prilika da eminentni panelisti održe svoje prezentacije, ali i da se predstavnici najvećih železničkih firmi aktivno uključe u diskusiju sa svojim idejama, predlozima, sugestijama.

Prva deo konferencije je bio posvećen potrebama zadovoljenja kapaciteta, kvaliteta i kvantiteta prevoza robe železnicom u Evropi, drugi deo se bavio uticajem i primenom IT tehnologija u železničkom saobraćaju, kao i digitalnim rešenjima koja bi poboljšala železnički saobraćaj, dok se treći deo bavio potrebom komitenata za visoko kvalitetnim prevozom robe. U poslednjoj sesiji, kao slikovit primer uzeto je poslovanje luke Hamburg i njihov način intermodalnog prevoza robe, kao jedne od najprometnijih luka u Evropi.

Konferencija je završena u dobroj atmosferi, ali sa željom da naredna bude održana u drugačijim i boljim okolnostima, sa novim izazovima i zanimljivim temama i predlozima za razvoj i unapređenje prevoza robe železnicom, između ostalog je u završnoj reči konstatovala Elizabet Verner, direktorka zemaljskog transporta DG MOVE.

KOMPANIJA „SRBIJA KARGO“  U ZADNJEM TROMESEČJU ZAPOŠLJAVA 30 RADNIKA U IZVRŠNE SLUŽBE

KOMPANIJA „SRBIJA KARGO“ U ZADNJEM TROMESEČJU ZAPOŠLJAVA 30 RADNIKA U IZVRŠNE SLUŽBE

Poslovodstvo „Srbija Kargo“ a.d. je danas, 11. decembra, potpisalo Ugovore o radu sa još šest stručno osposobljenih i mladih osoba, koje će u izvršnim službama naše kompanije početi da rade već od utorka 15. decembra. Ovim prijemom, posao je dobilo tri manevriste, jedna vozovođa i dva pregledača kola.

Krajem oktobra u stalni radni odnos primljeno je 14 kandidata u izvršne službe, za poslove manevriste, vozovođe, pregledača kola i mašinovođe. Do kraja decembra, javnim konkursom, posao će dobiti još 10 izvršilaca, čime će „Srbija Kargo“ biti „podmlađen“ sa ukupno 30 mladih kolega. Svi novozaposleni će proći pripravnički staž u trajanju od šest meseci, a zatim polagati stručne ispite, teorijske i praktične, nakon čega će moći samostalno da obavljaju poslove u struci. Među novim kolegama, značajno mesto zauzimaju i dve devojke koje će obavljati poslove vozovođe.

20201211_102020

Ugovore o radu, uz primenu svih mera predostrožnosti, uručili su direktor Sektora za VV i TKP Saša Tomić i direktor Sektora za saobraćaj i transport Željko Tadić.

„Srbija Kargo“, kao kompanija koja neprestano radi na unapređenju svog poslovanja, želi da privuče mlade ljude koji su spremni da razvijaju svoje sposobnosti i znanja, da rade na sopstvenoj profesionalnoj nadgradnji, inovativnim idejama, a istovremeno i da zadrži talentovan, iskusan i kreativan kadar, jer ta sinergija i zajedničko angažovanje zaposlenih doprinosi uspehu kompanije.

kolaz

Zapošljavanjem mladih i stručno osposobljenih radnika „Srbija Kargo“, uz pomoć Ministarstva, građevinarstva i infrastrukture, omogućava da mladi ljudi ostanu u zemlji i da kroz svoj rad stiču i ujedno primenjuju najsavremenija iskustva.

Nakon reči dobrodošlice u veliku „železničku porodicu“, novim kolegama je objašnjeno da su došli u jedno dinamično radno okruženje, puno izazova, gde se od zaposlenih očekuje profesionalnost, odgovorno ponašanje, efikasnost, orijentisanost na rezultate i inovativnost u radu, ali gde se ohrabruje profesionalni razvoj i vrednuje izuzetan radni učinak.

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd oglašava potrebu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme ukupno (10) izvršilaca.

1.Ukupno 2 (dva) izvršioca za poslove tehničara vuče/mašinovođa, od kog broja:

  • 1 (jedan) izvršilac u Sektoru za vuču vozova i TKP, Sekcija za VV i TKP Niš, OJ za VV i TKP Zaječar;
  • 1 (jedan) izvršilac u Sektoru za vuču vozova i TKP, Sekcija za VV i TKP Beograd, OJ za VV i TKP Požarevac;

2.Ukupno 2 (dva) izvršioca za poslove tehničara tehničko kolske delatnosti/pregledač kola, od kog broja:
  • 1 (jedan) izvršilac u Sektoru za vuču vozova i TKP, Sekcija za VV i TKP Niš, OJ za VV i TKP Zaječar;
  • 1 (jedan) izvršilac u Sektoru za vuču vozova i TKP, Sekcija za VV i TKP Beograd, OJ za VV i TKP Beograd;
3.Ukupno 4 (četiri) izvršioca za poslove vozovođa i to:
  • 4 (četiri) izvršioca u Sektoru za saobraćaj i transport, Sekcija za ST Pančevo, stanica Pančevo Glavna;
4.Ukupno 2 (dva) izvršioca za poslove manevrista i to:
MINISTAR TOMISLAV MOMIROVIĆ OBIŠAO MESTO ISKLIZNUĆA VAGON-CISTERNI NA NIŠKOJ PRUZI, ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ IZMEĐU JAGODINE I BAGRDANA I DALJE U PREKIDU

MINISTAR TOMISLAV MOMIROVIĆ OBIŠAO MESTO ISKLIZNUĆA VAGON-CISTERNI NA NIŠKOJ PRUZI, ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ IZMEĐU JAGODINE I BAGRDANA I DALJE U PREKIDU

Prvo i najvažnije je da nemamo ljudskih žrtava i da se nesreća nije dogodila u naseljenom mestu, jer je ova železnička kompozicija prevozila opasne materije, sumpornu kiselinu. Zbog toga svi ljudi koji su uključeni u ovu temu prema ovom događaju moraju da se odnose sa dužnom pažnjom, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, prilikom obilaska mesta na pruzi između Jagodine i Bagrdana, na kome su sinoć iskliznule vagon – cisterne.

Prema rečima ministra Momirovića, trenutno je prioritet da se oslobodi pruga i to najpre desni kolosek, koji je manje oštećen od levog, kako bi transport mogao nesmetano da se odvija.

Ja očekujem da desni kolosek osposobimo za saobraćaj u naredna dva dana, a za levi će trebati nešto više vremena, jer je reč o većem oštećenju. Reč je o koridoru 10, koji je međunarodno frekventni koridor. Jako je važno da pokažemo ozbiljnost prema ekonomiji, prema putnicima i prema međunarodnim partnerima, da mi to možemo brzo da saniramo. Ova nesreća uopšte nije mala i jedna je od ozbiljnijih u prethodnom periodu, bez obzira što na sreću nije bilo ljudskih žrtava, puno je vagona iskočilo iz šina i saniranje nesreće neće biti jednostavno. Mi moramo da pokažemo ozbiljnost i u naredna dva, tri dana maksimalno brzo i efikasno saniramo posledice ovog iskliznuća. To zahteva veliki rad ljudi iz „Infrastrukture železnice Srbije“ i „Srbija Karga“, koji već od jutros rade na tome, – poručio je ministar Tomislav Momirović. 

kolaz 4

Prilikom obilaska mesta iskliznuća vagon-cisterni, ministar Momirović je rekao i da su stručnjaci iz Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju odmah jutros izašli na lice mesta, da su vatrogasci došli izuzetno brzo i sve vreme opserviraju teren, da je policija zaštitila mesto iskliznuća, a da će „Srbija Kargo“ i „Infrastruktura železnice Srbije“, zajednički utvrditi stanje stvari i odgovornost za ovaj događaj.

Generalno su sve službe brzo reagovale, – rekao je ministar. Pored što brže sanacije pruge i uspostavljanja železničkog saobraćaja na koridoru 10, ministar Momirović je kao cilj istakao i maksimalnu ekološku sanaciju terena gde su iskliznule cisterne, sa čime će se što pre početi.

    Železnički saobraćaj između Bagrdana i Jagodine, na niškoj pruzi u prekidu je od sinoć, 28. novembra, u 19.30 sati, kada su iz sastava teretnog voza iskliznule vagon-cisterne, a tom prilikom je primećeno curenje sumporne kiseline.

    Prilikom ovog iskliznuća nije bilo povređenih.     U sastavu teretnog voza, koji je saobraćao iz Dimitrovgrada za Šabac, bilo je sedamnaest vagona, od kojih su se četiri vagon-cisterne prevrnule na bok, a još četiri iskliznule iz šina.

    Nakon iskliznuća,  vatrogasne jedinice su odmah izašle na lice mesta i sve vreme obezbeđuju mesto akcidenta, a stručne službe  „Srbija Karga“ i “Infrastrukture železnice Srbije”, pristupile su saniranju posledica ovog vanrednog dagađaja, kako bi što brže obezbedile normalizaciju železničkog saobraćaja. Na terenu je pomoćni voz „Infrastrukture železnice Srbije“ sa ciljem što bržeg raščišćavanja koloseka, dok tokom dana na teren treba da izađu i stručne ekipe kompanije „Eliksir“, za čije potrebe je prevožena sumporna kiselina, kako bi se uključili u sanaciju ovog vanrednog dagađaja.

    Železnička komisija za vanredne događaje utvrdiće uzroke ovog iskliznuća.

    Zbog iskliznuća vagon-cisterni između Jagodine i Bagrdana, u prekidu je železnički saobraćaj između Beograda i juga Srbije. „Srbija Voz“ je saopštio privremenu izmenu organizacije putničkog železničkog saobraćaja na niškoj pruzi.

Kolaz 3