ТОМИСЛАВ МОМИРОВИЋ – НОВИ МИНИСТАР ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ТОМИСЛАВ МОМИРОВИЋ – НОВИ МИНИСТАР ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Томислав Момировић, нови министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду. Од 2007. године запослен у предузећу Мона д.о.о. на месту саветника, а након тога преузима функцију генералног директора Мона хотел манагемента д.о.о. од оснивања. Активни учесник у пословном удружењу – ХОРЕС, где се од 2013. године налази на позицији Председника скупштине ХОРЕС (Удружење хотелијера и ресторатера – Пословно удружење хотелско угоститељске привреде), а од 2009. до 2013. обављао је функцију Председника УО ХОРЕС-а.

Public Consultations for the Serbia Railway Sector Modernization Project

Public Consultations for the Serbia Railway Sector Modernization Project

In compliance with the World Bank Environmental and Social Framework (ESF) and the Environmental and Social Standard 10 (ESS10) Republic of Serbia Ministry of Construction, Transport and Infrastructure invites to  

PUBLIC CONSULTATIONS

Institutions, organizations, entities and the general public interested in the ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF) PROJECT LEVEL STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN (SEP) LABOR MANAGEMENT PROCEDURES (LMP) RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK (RPF) for the

SERBIA RAILWAY SECTOR MODERNIZATION PROJECT

The public consultations and presentation of the subject documents will take place on October 29, 2020, at 12 PM (local time), at the premises of “Infrastructure of Serbian Railways” j.s.c, 6, Nemanjina Street, Belgrade, „Biblioteka“ Hall on the 1st floor.

Subject documents are available and may be accessed and reviewed at:

links: 1.ENVIRONMENTAL and SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP) 2.Labor Management Procedures 3.ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF) 4.RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK (RPF) 5.PROJECT LEVEL STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN
(SEP)

 • the premises of “Infrastructure of Serbian Railways” j.s.c, 6 Nemanjina Street , Belgrade, Belgrade, during working days from 11:00 AM to 01:00 PM (local time), within 14 days from the date of public announcement of this invitation.
 • The website of the Ministry of Construction, Transport and Infrastructure: http://www.mgsi.gov.rs/
 • The website of “Infrastructure of Serbian Railways” j.s.c: https://infrazs.rs/,
 • The website of “Srbija Voz” j.s.c. :https://www.srbvoz.rs/,
 • The website of “Srbija Cargo” j.s.c:  https://srbcargo.rs/

Questions, comments and feedback may be submitted either during the course of the meeting or in advance in writing by submission to:

Ministry of Construction, Transport and Infrastructure – Sector for Railways and Intermodal Transport, 22-26,  Nemanjina Street, Belgrade or via e-mail: miroslav.prokic@mgsi.gov.rs.

 

Позив за јавне консултације поводом докумената за Пројекат модернизације железничког сектора у Србији

Позив за јавне консултације поводом докумената за Пројекат модернизације железничког сектора у Србији

Сагласно Еколошком и друштвеном oквиру Светске банке (ЕСФ) и Еколошком и друштвеном стандарду 10 (ЕСС10) Република Србија Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре позива на

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

за јавност, органе и организације заинтересоване за

ОКВИР УПРАВЉАЊА УТИЦАЈИМА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ДРУШТВО (ЕСМФ)

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА НА НИВОУ ПРОЈЕКТА (СЕП)

ПРАВИЛНИК О РАДУ НА ПРОЈЕКТУ (ЛМП)

ОКВИР ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА (РПФ)

за

ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ СЕКТОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Jавне консултације и презентација предметних докумената ће се одржати дана 29.10.2020. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., улица Немањина 6, Београд, сала „Библиотека“ на I спрату.

Увид у предметне документе  може се извршити:

на следећим линковима: 1.ПРАВИЛНИК О РАДУ НА ПРОЈЕКТУ 2.ОКВИР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА (ESMF) 3.ПЛАН ПРЕУЗИМАЊА ОБАВЕЗА ИЗ ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИХ ПИТАЊА (ESCP) 4.ОКВИР ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА 5.ПЛАН АНГАЖОВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА НА НИВОУ ПРОЈЕКТА

 • у просторијама „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. улица Немањина 6, Београд, сваког радног дана од 11 до 13 часова у року од 14 дана од дана објављивања овог обавештења.
 • на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: http://www.mgsi.gov.rs/
 • на интернет страници Акционарског друштва „Инфраструктура железнице Србије“: https://infrazs.rs/,
 • на интернет страници Aкционарског друштва за железнички превоз путника “Србија Воз” Београд: https://www.srbvoz.rs/,
 • на интернет страници Акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Kарго”: https://www.srbcargo.rs/

Питања, примедбе и мишљења примаће се усмено током јавних консултација или писаним путем доставом на адресу:

Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за железнице и интермодални транспорт, Београд, Немањина бр. 22-26, односно путем електронске поште:  miroslav.prokic@mgsi.gov.rs.

КВАЛИТЕТАН РАД РАДИОНИЦА У НИШУ, ПОТВРЂЕН СЕРТИФИКАТИМА

КВАЛИТЕТАН РАД РАДИОНИЦА У НИШУ, ПОТВРЂЕН СЕРТИФИКАТИМА

У циљу континуираног побољшања у систему одржавања возних средстава, компанија Србија Карго је успешно завршила поступак сертификације својих радионица у Нишу. Добијена су два сертификата, што говори много о квалитету рада радионце за одржавање теретних кола у Поповцу, као и локомотивског депоа у Црвеном Крсту. Под надлежност локомотивског депоа у Црвеном Крсту подпадају и две специјализоване радионице, од којих је једна за одржавање ауто-стоп уређаја, а друга за одржавање брзиномера и региструјућег уређаја.

slika 1

И поред немиле ситуације у којој се читава планета нашла, радници Секције за одржавање возних средстава (ЗОВС) у Нишу су се потрудили да, приликом сертификационе провере, одговоре најбоље, јер знање и труд немају право на паузу. Након успешно завршеног аудита од стране Дирекције за железнице, радионице у Нишу су доказале да у потпуности испуњавају све законом прописане услове, као и да функционишу у складу са најбољом пословном праксом која је стицана годинама. Нашој компанији ови сертификати ће омогућити ефикаснији рад, као и пословање у складу са најновијим стандардима према којима послују сви већи железнички превозници у Европи.

Радионице у Нишу су се избориле да добију ова два сертификата својим квалитетом пружања услуга у одржавању возних средстава, испуњавањем постављених стандарда, добром организацијом, уређеним просторним капацитетима, добром мерном и контролном опремом и великим залагањем радника Секције ЗОВС Ниш. Сада су радионице за одржавање теретних кола у Поповцу и локомотивски депо у Црвеном Крсту у равноправном положају са радионицама из Европске уније, јер се при оцењивању примењује иста методологија и доказани критеријуми.

slika 2

Овакав начин рада Сектору ЗОВС омогућује да константно тежи ка побољшању квалитета у целокупном систему одржавања, што доприноси већем степену безбедности у железничком саобраћају и већем проценту интероперабилности.

Такође, у циљу унапређења система одржавања, Сектор ЗОВС je започео сертификацију радионица и у оквиру Секције ЗОВС Краљево, које су лоциране у Пожеги и Краљеву, што ће допринети побољшању услова и нивоа одржавања железничких возила.

Све горе поменуто је још једна потврда одговорног и квалитеног вођења предузећа са којим се може пословати са пуним поверењем. Додатно смо унапредили свој углед и потврдили своју позицију на железничком тржишту.

„СРБИЈА КАРГО“ УЧЕСНИК СЕДМЕ БИЗНИС КОНФЕРЕНЦИЈЕ„ТИЛ 2020“

„СРБИЈА КАРГО“ УЧЕСНИК СЕДМЕ БИЗНИС КОНФЕРЕНЦИЈЕ„ТИЛ 2020“

Уз институционално покровитељство Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, 6. октобра 2020. године у КомБанк Дворани у Београду, одржана је седма по реду бизнис конференција „Транспорт и логистика Југоисточне Европе и Дунавског региона – ТИЛ 2020”. Уз присуство и учешће свих релевантних чиниоца тржишта транспорта и логистике, кроз Округле столове и Б2Б састанке, настављени су започети дијалози у циљу проналажења оптималних бизнис приоритета за развој регионалне мултимодалне транспортне инфраструктуре и прогресије интермодалних транспортних ланаца на Западном Балкану, као кључних фактора економског напретка Југоисточне Европе и Дунавског региона. Нашу компанију, сада већ традиционалног учесника конференције, представљала је извршна директорка за саобраћај Сенија Богић Павловић, директорка комерцијално-транспортних послова Катарина Шибинац и директор Сектора за саобраћај и транспорт Жељко Тадић.

бизнис конеференција "тил 2020"

Извршна директорка је као један од говорника учествовала на панел дискусији “Тржишни изазови и солуције за оптималан проток и безбедност транспорта”, на којој се између осталог дискутовало о проблемима, решењима, плановима и новим пословним изазовима у области транспорта и логистике услед пандемије КОВИД-19. Панел дискусија је послужила као добар основ да се продискутује о томе како се ко снашао, како се пословало, да ли су комапније биле спремне за управљање новом ситуацијом, примењујући постојеће или нове алате менаџмента, колико је коштала корона, а шта може да се ипак дефинише као експанзија, колико се тржиште променило… На крају овог изузетно занимљивог, интерактивног панела, учесници су имали прилику да изнесу своје будуће планове, као и предлоге решења, а самим тим и да објасне како виде своја предузећа у наредном периоду.

Михајловићева поводом Дана железничара: Враћамо железницу на место које јој припада

Михајловићева поводом Дана железничара: Враћамо железницу на место које јој припада

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, честитала је данас Дан железничара Србије – 15. септембар свим запосленима у железници, и поручила да се захваљујући инвестицијама које се данас реализују железница поново враћа на место које јој припада.

“Развој железнице увек је био нераскидиво везан за развој и напредак Србије. Како смо се као земља односили према железници, тако смо се односили и према нашој привреди и према нашој будућности. Последњих година, Србија и те како води рачуна о својој железници, јер смо обновили више од 550 километара магистралних и регионалних пруга, градимо прву брзу пругу у овом делу Европе, Београд-Будимпешта, а укупна улагања у овом сектору, реализована и планирана, износе више од пет милијарди евра. Једном речју, градећи модерну железницу, у исто време градимо модерну и развијену Србију”, каже Михајловићева.

Она истиче да без модерне железнице не може да се замисли ни модерна Србија и зато је улагање у железницу приоритет за Владу Србије.

“Оно шта радници на железници и сами могу да виде и у шта могу бити сигурни, то је да држава данас има сасвим другачији однос према железници него за време неких претходних влада, које нису обнављале ни километар пруга годишње и које су небригом о железници допринеле да воз више не буде омиљено превозно средство. Данас се то мења, српским пругама саобраћају нови возови, постојеће пруге се реконструишу и враћају на пројектоване брзине, а градимо и неке потпуно нове, које ће бити на понос свих грађана”, наводи Михајловићева.

Она истиче да ће се већ на јесен идуће године први пут од Београда до Новог Сада стизати за мање од пола сата, и то возом, а да је у плану модернизација и преосталих деоница железничког Коридора 10, од Београда до Ниша и од Ниша до Прешева.

“Све што смо постигли, и у модернизацији, и у реформи железнице, коју су похвалиле све међународне организације, постигли смо захваљујући сарадњи и разумевању и са синдикатима и са запосленима на железници. Тако ће бити и убудуће, јер само заједно можемо железницу вратити на место које јој припада. Такође, желимо да све оно што данас радимо буде истовремено и позив младим људима да уписују школе и факултете за занимања на железници, а ми ћемо се потрудити да железница буде таква да им буде мотив да на њој раде и да остају у својој земљи”, каже Михајловићева.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време:

 1. Укупно пет (5) извршилаца за послове техничар техничко колске делатности – прегледач кола, од ког броја:
 • 4 (четири) извршиоца у Сектору за вучу возова и ТКП ,Секција за ВВ и ТКП Београд, ОЈ за ВВ и ТКП Београд;
 • 1 (један) извршиоц у Сектору за вучу возова и ТКП ,Секција за ВВ и ТКП Нови Сад, ОЈ за ВВ и ТКП Суботица;
 1. Укупно шест (6) извршилаца за послове,техничар вуче-машиновођа, од ког броја :
 • 1 (један) извршиоц у Сектору за вучу возова и ТКП ,Секција за ВВ и ТКП Београд, ОЈ за ВВ и ТКП Рума;
 • 1 (један) извршиоц у Сектору за вучу возова и ТКП ,Секција за ВВ и ТКП Нови Сад, ОЈ за ВВ и ТКП Суботица;
 • 2 (два) извршиоца у Сектору за вучу возова и ТКП ,Секција за ВВ и ТКП Београд, ОЈ за ВВ и ТКП Београд;
 • 2 (два) извршиоца у Сектору за вучу возова и ТКП ,Секција за ВВ и ТКП Београд, ОЈ за ВВ и ТКП Пожаревац;

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ