Capture

У свом издању од 19.05. угледни чешки железнички информативни портал  Рејл Таргет посветио је чланак предузећу Србија Карго а.д.  Под насловом  „Поузданост, традиција, квалитет и искуство“ се наводи да предузеће Србија Карго стратегију пословања заснива на  „сталном праћењу потреба на тржишту и иновирању његових услуга, а тиме се привлаче нови потенцијални корисници.  Визија Србија Карго а.д. је да у наредних десет година постане регионални лидер у Југоисточној Европи у области железничког превоза робе.“

Чланак у целини је доступан на следећој адреси