Пословни успех, као што знамо, никада не долази случајно, већ су за њега неопходни озбиљан рад, стално усавршавање, али истовремено и љубав и преданост послу. Да је ово рецепт, показали су радници у раднионици за одржавање локомотива и теретних кола у Суботици, који су успели да испуне строге критеријуме, постављене пред њих, добивши Сертификат о испуњености услова за своје радионице од стране Дирекције за железнице.

После опсежних припрема, сви расположиви капацитети који се користе приликом одржавања, као и они који њима управљају спремно су закорачили у процес сертификације. Разлози за задовољство су утолико већи што је, приликом извршеног аудита од стране стручног тима Дирекције за железнице, која је званично сертификационо тело у области безбедности железничког саобраћаја, није установљена ниједна озбиљна неусаглашеност.

kolaz1

Добили смо одређене препоруке и указано нам је на могућности за побољшање система одржавања у овим радионицама. Одговорни руководиоци у Секцији ЗОВС Нови Сад и Сектору ЗОВС усвојили су меру да све добијене препоруке у наредном периоду анализирају, те да у склкаду с тим предложе нове мере којима ће се унапредити систем одржавања возних средстава.

Сертификат за радионице у Суботици је издат на максималних пет година и то за редовно и ванредно одржавање електро и дизел локомотива, тешких моторних дрезина, локотрактора, као и теретних кола свих серија који се могу наћи на нашим пругама. Сложене операције, попут редовног и ванредног одржавања возних средстава захтевају изузетно поуздан рад уз максималну прецизност, одговорност и искуство стручњака, инжењера и мајстора, а радници ЗОВС-а у Суботици су, добијеним Сертификатом, доказали да испуњавају све стандарде који су постављени у много већим радионицама у Европској унији. Захваљујући тимском раду, као и константном настојању запослених да се у радном окружењу лично унапређују, обучавају и преносе знање, резултирали су оствареним стандардима у радионицама у Суботици.

kolaz2

На крилима оставрених резултата, у чијем су фокусу запослени у служби одржавања возних средстава, овај систем, који никада не стаје, наставља пругом ка главном циљу – остварити још безбеднији и поузданији теретни саобраћај, уз константно унапређење услова рада, јер у сложеном систему Србија Карга, људски фактор има пресудну улогу. Опет се показало и потврдило да Србија Карго чине способни, вредни и стручни људи на које се може ослонити српска привреда.

Побољшање је од суштинског значаја како би се одржао постојећи ниво перформанси, реаговало на промене у интерним и екстерним условима и тежило новим приликама. Једноставно, то значи стално бити бољи.