Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време укупно (10) извршилаца.

1.Укупно 2 (два) извршиоца за послове техничара вуче/машиновођа, од ког броја:

  • 1 (један) извршилац у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за ВВ и ТКП Ниш, ОЈ за ВВ и ТКП Зајечар;
  • 1 (један) извршилац у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за ВВ и ТКП Београд, ОЈ за ВВ и ТКП Пожаревац;

2.Укупно 2 (два) извршиоца за послове техничара техничко колске делатности/прегледач кола, од ког броја:
  • 1 (један) извршилац у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за ВВ и ТКП Ниш, ОЈ за ВВ и ТКП Зајечар;
  • 1 (један) извршилац у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за ВВ и ТКП Београд, ОЈ за ВВ и ТКП Београд;
3.Укупно 4 (четири) извршиоца за послове возовођа и то:
  • 4 (четири) извршиоца у Сектору за саобраћај и транспорт, Секција за СТ Панчево, станица Панчево Главна;
4.Укупно 2 (два) извршиоца за послове маневриста и то: