Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd, oglašava potrebu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme ukupno 6 (šest) izvršilaca radi popunjavanja radnih mesta, u organizacionom delu Beograd i to:

  1. radno mesto za zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima, u zvanju glavni koordinator– 1 izvršilac
  2. radno mesto za poslove obračuna zarada, u zvanju glavni koordinator – 1 izvršilac
  3. radno mesto za poslove javnih nabavki, u zvanju glavni koordinator – 1 izvršilac
  4. radno mesto za poslove administracije operativnih sistema i SAP sistema, u zvanju glavni organizator – 1 izvršilac
  5. radno mesto organizacije rada administrativnih poslova, u zvanju vodeći stručni saradnik – 1 izvršilac
  6. radno mesto za obavljanje administrativnih poslova, u zvanju stručni saradnik – 1 izvršilac

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Prijava na javni oglas za radno mesto br. 1

Prijava na javni oglas za radno mesto br. 2

Prijava na javni oglas za radno mesto br. 3

Prijava na javni oglas za radno mesto br. 4

Prijava na javni oglas za radno mesto br. 5

Prijava na javni oglas za radno mesto br. 6

IZJAVA O SAGLASNOSTI