Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време укупно 7 (седам) извршилаца и то:

1. 2 (два) извршиоца за послове техничара вуче/машиновођа, у Сектору за вучу возова и ТКП, ОЈ за ВВ и ТКП Пожаревац (Секција за ВВ и ТКП Београд);

2. 2 (два) извршиоца за послове возовођа, од ког броја:

  • 1 (један) извршилац у Сектору за саобраћај и транспорт, ОЈ за СТ Зајечар, станица Бор теретна (ТО Мајданпек, Зајечар);
  • 1 (један) извршилац у Сектору за саобраћај и транспорт, ОЈ за СТ Рума, станица Рума (ТО Ст.Пазова и Ср.Митровица)

3. 1 (један) извршилац за послове обраде предмета из области транспортно комерцијалних и рачуноводствених послова, у звању водећи организатор у Центру за контролу прихода, Управа Центра, са местом рада у Београду;

4. 1 (један) извршилац за послове праћења и контроле предмета у извршном поступку, у звању главни контролор у Центру за правне послове и људске ресурсе, Одељење за правне послове и некретнине, са местом рада у Београду;

5. 1 (један) извршилац за обављање административних послова, у звању стручни сарадник у Центру за правне послове и људске ресурсе, Управа Центра, са местом рада у Београду.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
Пријава на јавни оглас за радно место бр. 1
Пријава на јавни оглас за радно место бр. 2
Пријава на јавни оглас за радно место бр. 3
Пријава на јавни оглас за радно место бр. 4
Пријава на јавни оглас за радно место бр. 5
ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ