Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd, oglašava potrebu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme ukupno 7 (sedam) izvršilaca i to:

1. 2 (dva) izvršioca za poslove tehničara vuče/mašinovođa, u Sektoru za vuču vozova i TKP, OJ za VV i TKP Požarevac (Sekcija za VV i TKP Beograd);

2. 2 (dva) izvršioca za poslove vozovođa, od kog broja:

  • 1 (jedan) izvršilac u Sektoru za saobraćaj i transport, OJ za ST Zaječar, stanica Bor teretna (TO Majdanpek, Zaječar);
  • 1 (jedan) izvršilac u Sektoru za saobraćaj i transport, OJ za ST Ruma, stanica Ruma (TO St.Pazova i Sr.Mitrovica)

3. 1 (jedan) izvršilac za poslove obrade predmeta iz oblasti transportno komercijalnih i računovodstvenih poslova, u zvanju vodeći organizator u Centru za kontrolu prihoda, Uprava Centra, sa mestom rada u Beogradu;

4. 1 (jedan) izvršilac za poslove praćenja i kontrole predmeta u izvršnom postupku, u zvanju glavni kontrolor u Centru za pravne poslove i ljudske resurse, Odeljenje za pravne poslove i nekretnine, sa mestom rada u Beogradu;

5. 1 (jedan) izvršilac za obavljanje administrativnih poslova, u zvanju stručni saradnik u Centru za pravne poslove i ljudske resurse, Uprava Centra, sa mestom rada u Beogradu.

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Prijava na javni oglas za radno mesto br. 1
Prijava na javni oglas za radno mesto br. 2
Prijava na javni oglas za radno mesto br. 3
Prijava na javni oglas za radno mesto br. 4
Prijava na javni oglas za radno mesto br. 5
IZJAVA O SAGLASNOSTI