Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време:

1. Укупно два (2) извршиоца за послове техничара техничко колске делатности-прегледач кола, од ког броја:

  • 1 (један) извршилац у Сектору за вучу бозова и ТКП, Секција за ВВ и ТКП Београд, ОЈ за ВВ и ТКП Београд ;
  • 1 (један) извршилац у Сектору за вучу возова, Секција за ВВ и ТКП Нови Сад, ОЈ за ВВ и ТКП Суботица;

2. Укупно један (1) извршилаца – за послове возовођа, од ког броја:

  • 1 (један) извршиоца у Сектору за саобраћај и транспорт,ОЈ за СТ Суботица,станица Суботица

3. Укупно пет (5) извршилаца – за послове маневриста, од ког броја:

  • 4 (четири) извршиоца у Сектору за саобраћај и транспорт, ОЈ за СТ Суботица, станица Суботица
  • 1 (један) извршиоца у Сектору за саобраћај и транспорт, ОЈза СТ Рума, станица Рума

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС СЕКТОР ЗА СТ

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС СЕКТОР ЗА ВВ И ТКП

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ