Генерални директор „Србија Карго“ а.д. Душан Гарибовић, потписао је 4. фебруара 2021. године, са представницима три репрезентативна синдиката из ове железничке компаније, Колективни уговор за Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“.

kolektivni ugovor sastanak

Колективни уговор у име Владе Републике Србије, потписао је министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић.

Колективним уговором за Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“ уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у овој компанији, међусобни односи учесника Колективног уговора, поступак закључивања Колективног уговора и друга питања од значаја за запослене и послодавца.

Тако су Колективним уговором дефинисане бројне области, попут заснивања радног односа, радног времена, одмора и одсуства, зарада, накнада зарада и друга примања, затим образовање и стручно усавршавање, као и безбедност и здравље на раду, али и услови за рад синдиката.

kolektivni ugovor potpisivanje

У име репрезентативних синдиката, Колективни уговор потписали су: Радисав Ђорђевић (Синдикат железничара Србије – Синдикат железничара „Србија Карго“), Марко Јовановић (Унија синдиката српских железница) и Милан Радовић (Синдикат извршних служби – српских железница).

Испред Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, потписивању је присуствовала в.д. помоћника министра за железнички и интермодални транспорт Анита Димоски, а испред компаније „Србија Карго“, извршна директорка за развој и заједничке послове Мира Вукмировић, менаџер за корпоративне послове мр Неда Јелић и менаџер за транспорт и возна средства мр Владимир Булатовић.

kolektivni ugovor