КОНТАКТИ ПОСЛОВОДСТВА

ФУНКЦИЈАИМЕ И ПРЕЗИМЕКОНТАКТ / MAIL
ВД генерални директорДушан Гарибовић
дипл.економиста
011 36-21-118
dusan.garibovic@srbcargo.rs
Извршни директор за развој и заједничке пословеМира Вукмировић
дипл.економиста
011 36-18-461
mira.vukmirovic@srbcargo.rs
Пословни секретар генералног директораМилица Спасеновић011 36-21-118
kabinet@srbcargo.rs

Менаџер за транспорт и возна средствамр Владимир Булатовић
дипл.маш.инж.
011 36-10-772
vladimir.bulatovic@srbcargo.rs
Менаџер за корпоративне пословемр Неда Јелић
дипл. правник
011 26-46-725
neda.jelic@srbcargo.rs
Саветник генералног директораМилорад Ангеловски
дипл.маш.инж.
milorad.angelovski@srbcargo.rs
Начелник Центра за унутрашњу контролуЗоран Готић
дипл.инж.саобр.
011 36-18-295
zoran.gotic@srbcargo.rs
Директор Сектора за управљање квалитетом пословања и система безбедностиЗорица Старчевић
спец.инж.организ.наука
011 36-10-435
zorica.starcevic@srbcargo.rs
Начелник Центра за контролу приходаДушица Јовановић
дипл.економиста
011 36-18-345
dusica.jovanovic@srbcargo.rs
Начелник Центра за интерну ревизију
Повереник за етику и односе са другим државним органимаMирјана Гавранчић
дипл.правник
mirjana.gavrancic@srbcargo.rs
Директор Сектора за вучу возова и ТКПСаша Томић
спец.струковни инж. машинства
011 36-18-328
sasa.tomic@srbcargo.rs
Директор Сектора за одржавање возних средставаГоран Влајковић
дипл.маш.инж.
011 36-18-328
goran.vlajkovic@srbcargo.rs
Директор Сектора за саобраћај и транспортЖељко Тадић
маст.инж.саоб.
011 36-18-837
zeljko.tadic@srbcargo.rs

Директор Сектора за комерцијално-транспортне пословеКатарина Шибинац
дипл.економиста
011 36-16-788
katarina.sibinac@srbcargo.rs
Центар за правне послове и људске ресурсеЈасмина Поповић
дипл. правник
011 36-15-980
jasmina.popovic@srbcargo.rs
Начелник Центра за информационe технологијеИгор Секуловић
дипл.маш.инж.
011 30-65-681
igor.sekulovic@srbcargo.rs
Начелник Центра за набавке и централна стовариштаМашан Вушковић
дипл.економиста
011 36-18-244
masan.vuskovic@srbcargo.rs
Начелник Центра за финансијске послове и планБиљана Милић
дипл. економиста
011 36-82-244
biljana.milic@srbcargo.rs
Начелник Центра за рачуноводствене послове Снежана Ђурмез
дипл. економиста
011 36-18-435
snezana.djurmez@srbcargo.rs

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈА И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА У ВЕЗИ СА УНУТРАШЊИМ УЗБУЊИВАЊЕМ

– Тања Чворовић, Немањина бр. 6, канц.346, телефон:011/361-81-21

– Електронска пошта:  tanja.cvorovic@srbcargo.rs

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

-Мирјана Гавранчић, дипл. правник, Немањина бр. 6

– Електронска пошта: mirjana.gavrancic@srbcargo.rs