У циљу континуираног побољшања у систему одржавања возних средстава, компанија Србија Карго је успешно завршила поступак сертификације својих радионица у Нишу. Добијена су два сертификата, што говори много о квалитету рада радионце за одржавање теретних кола у Поповцу, као и локомотивског депоа у Црвеном Крсту. Под надлежност локомотивског депоа у Црвеном Крсту подпадају и две специјализоване радионице, од којих је једна за одржавање ауто-стоп уређаја, а друга за одржавање брзиномера и региструјућег уређаја.

slika 1

И поред немиле ситуације у којој се читава планета нашла, радници Секције за одржавање возних средстава (ЗОВС) у Нишу су се потрудили да, приликом сертификационе провере, одговоре најбоље, јер знање и труд немају право на паузу. Након успешно завршеног аудита од стране Дирекције за железнице, радионице у Нишу су доказале да у потпуности испуњавају све законом прописане услове, као и да функционишу у складу са најбољом пословном праксом која је стицана годинама. Нашој компанији ови сертификати ће омогућити ефикаснији рад, као и пословање у складу са најновијим стандардима према којима послују сви већи железнички превозници у Европи.

Радионице у Нишу су се избориле да добију ова два сертификата својим квалитетом пружања услуга у одржавању возних средстава, испуњавањем постављених стандарда, добром организацијом, уређеним просторним капацитетима, добром мерном и контролном опремом и великим залагањем радника Секције ЗОВС Ниш. Сада су радионице за одржавање теретних кола у Поповцу и локомотивски депо у Црвеном Крсту у равноправном положају са радионицама из Европске уније, јер се при оцењивању примењује иста методологија и доказани критеријуми.

slika 2

Овакав начин рада Сектору ЗОВС омогућује да константно тежи ка побољшању квалитета у целокупном систему одржавања, што доприноси већем степену безбедности у железничком саобраћају и већем проценту интероперабилности.

Такође, у циљу унапређења система одржавања, Сектор ЗОВС je започео сертификацију радионица и у оквиру Секције ЗОВС Краљево, које су лоциране у Пожеги и Краљеву, што ће допринети побољшању услова и нивоа одржавања железничких возила.

Све горе поменуто је још једна потврда одговорног и квалитеног вођења предузећа са којим се може пословати са пуним поверењем. Додатно смо унапредили свој углед и потврдили своју позицију на железничком тржишту.