Veoma značajnom sastanku, održanom u Baru 09. juna sa menadžmentom Luke Bar, predstavnicima grupacije ZiJin iz Bora, „Trans cargo logistic“, „Montecargo“, državnim sekretarom za saobraćaj i pomorstvo u Ministarstvu kapitalnih investicija, prisustvovao je i generalni direktor „Srbija Kargo“ a.d. Dušan Garibović.

luka bar 3

Osim što je na sastanku izvršena analiza dosadašnjih uspešnih poslovnih aranžmana, najavljena je i priprema ambicioznih planova za korišćenje kapaciteta Luke Bar za pretovar koncentrata bakra iz Bora, kao i drugih vrsta tereta kompanije ZIJIN u narednom periodu, u kojima će „Srbija Kargo“ a.d. kao važan strateški partner imati nezamenjivu ulogu.

20210610_105900

Najavljeni projekat se odnosi konkretno na pretovar koncentrata bakra u količini od 350 – 400.000 tona u tekućoj godini, uz znatno povećanje do nivoa od 700.000 tona u 2022. i 2023. godini.

Predstavnici svih kompanija učesnika, složili su se u oceni da je u pitanju ozbiljan poslovni projekat, čiji su očekivani efekti višestruko korisni po kompletnu privredu, kako Srbije, tako i Crne Gore.