Zbog predstojećeg nastavka radova na izgradnji pruge za velike brzine, Novi Sad – Subotica i veće potrebe za dizel vučom, „Srbija Kargo“ je krajem prošle godine potpisao Ugovor sa slovenačkim železnicama „Tovarni promet“ doo o zakupu do osam lokomotiva serije 664. Predviđeno je da naša kompanija prema svojim potrebama iznajmljuje pomenute lokomotive, od kojih svaka može biti u našem posedu do tri godine.
Tim povodom, zaposleni iz Sektora za vuču vozova i TKP i iz Sektora ZOVS, upućeni su na obuku za upravljanje i održavanje zakupljenih lokomotiva u Maribor.

slovenija 1(1)

Nakon uspešno obavljene edukacije u radionici u Mariboru, naši zapoleni su dobili i odgovarajuće sertifikate o stručnosti, od strane slovenačkih železnica, kao organizatora obuke.

slovenija 2(1)

Takođe, tom prilikom, prve dve lokomotive 664-111 i 664-112 su preuzete i dopremljene u Srbiju.
Inače, ove dizel električne lokomotive imaju odlične vučne karakteristike i pogodne su za vuču teških vozova, a pokazale su se i kao veoma pouzdane u eksploataciji. Modifikovane su, novije proizvodnje, poseduju dodatno gejanje u kabini, klima uređaje, sušače za vazduh i drugu dodatnu opremu.

slovenija 3(1)