logo

Imajući u vidu ovogodišnju posebnu situaciju u vezi sa svetskom pandemijom, Dan železničkog robnog prevoza za 2020. godinu održan je u petak 10. decembra, kao celodnevni onlajn događaj.

Domaćini konferencije su bili Evropska komisija za prevoz (the European Commission) i neprofitabilna organizacija RNE (RailNetEurope), koji su ovom prilikom ugostili veliki broj učesnika.

Ispred naše kompanije, konferenciji su prisustvovali Katarina Šibinac, direktor Sektora za komercijalno transportne poslove i Jovan Ružičić, načelnik odeljenja za određivanje cena.

Tema konferencije je bila prevoz robe u Evropi i izazovi koji se očekuju u narednom periodu.

U uvodnom delu, učesnicima su se obratili Harald Holtz, predsednik RailNetEurope i Adina Valean, komesar za transport, prezentujući uspehe, ali i poteškoće koje se pojavljuju u prevozu robe železnicom u Evropi.

Konferencija je podeljena u tri sesije, koje su bile prilika da eminentni panelisti održe svoje prezentacije, ali i da se predstavnici najvećih železničkih firmi aktivno uključe u diskusiju sa svojim idejama, predlozima, sugestijama.

Prva deo konferencije je bio posvećen potrebama zadovoljenja kapaciteta, kvaliteta i kvantiteta prevoza robe železnicom u Evropi, drugi deo se bavio uticajem i primenom IT tehnologija u železničkom saobraćaju, kao i digitalnim rešenjima koja bi poboljšala železnički saobraćaj, dok se treći deo bavio potrebom komitenata za visoko kvalitetnim prevozom robe. U poslednjoj sesiji, kao slikovit primer uzeto je poslovanje luke Hamburg i njihov način intermodalnog prevoza robe, kao jedne od najprometnijih luka u Evropi.

Konferencija je završena u dobroj atmosferi, ali sa željom da naredna bude održana u drugačijim i boljim okolnostima, sa novim izazovima i zanimljivim temama i predlozima za razvoj i unapređenje prevoza robe železnicom, između ostalog je u završnoj reči konstatovala Elizabet Verner, direktorka zemaljskog transporta DG MOVE.