Прошлогодишња Сертификација радионице за одржавање возних средстава у Краљеву, представљала је сјајну увертиру у предстојеће значајне послове. Тако је 15. марта завршена инвестициона оправка дизел електричне локомотиве 621-111, што је велики подвиг радника радионице у Краљеву, узимајући у обзир чињеницу да је цео, веома комплексан посао, успешно завршен у веома кратком року, искључиво из сопствених средстава.

20210316_090858

С обзиром да једна инвестициона оправка локомотиве серије 621 код екстерних радионица кошта између 300 и 400 хиљада евра, темељним припремама, ангажовањем адекватних кадровских ресурса и потенцијала уз поштовање техничких стандарда, норматива и правила струке у свим фазама реализације инвестиционе оправке у сопственој режији, нашој компанији је остварена значајна уштеда. Ово је прва инвестициона оправка, овог типа локомотива, од укупно 9 колико их је у власништву Србија Карга. Иначе, локомотиве серије 621, на пругама Србије су од 2006. године и све их очекује исти обим радова. Имајући то у виду, није тешко закључити да управо у рукама радника радионице ЗОВС Краљево лежи кључ за успешну реализацију активности на најзахтевнијим оправкама, попут ових.

Без обзира на чињеницу да је деценијама уназад веома мало улагано у одржавање возних средстава, овај подухват је доказао да смо спремни да идемо у корак са великим европским и светским железничким компанијама и стандардима. Додатним ангажовањем запослених, усклађене су активности око инвестиционе оправке локомотиве са текућим пословима. Радионица у Краљеву је сертификована за обављање ванредних оправки мањег и већег обима, као и за контролно-техничке прегледе ранга П1, П3, П6 и П12 искључиво на дизел локомотивама. Током 2020. године ова радионица је остварила 156 излаза дизел локомотива из оправки, а од тог броја 61 су били контролно-технички прегледи. За прва два месеца текуће године остварено је 19 излаза, а од тога чак 10 контролно-техничких прегледа, углавном већег ранга П6 и П12. Поред одржавања дизел локомотива које су у власништву „Србија Карга“, неретко се на колосецима краљевачке радионице налазе и локомотиве компаније „Србија Воз“, што је доказ нашег професионалног и тржишног пословања.

20210316_091116

Након успешно и у планираном року завршене инвестиционе оправке локомотиве 621-111, увелико се ради на пословима још једне инвестиционе оправке локомотиве 621-105, чији је излазак планиран у веома кратком року.

Запослени су свесни да ће бити још више изазова, рокова и циљева, јер једноставно технолошки напредак, услови отвореног тржишта и железнички превоз робе усклађен са потребама привреде и грађана не дозвољавају другачије. Дакле, стајања нема.