Агенција за привредне регистре 10. августа 2015. донела је решење о упису у регистар Акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Kарго”.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

  • Пословно Име: Акционарско друштво за железнички превоз робе Србија Карго Београд-Савски Венац
  • Статус: Активно привредно друштво
  • Матични број: 21127116
  • Правна форма: Акционарско друштво
  • Седиште: Општина: Београд-Савски Венац  
  • Место: Београд-Савски Венац
  • Улица и број: Немањина 6
  • Датум оснивања:10.08.2015
  • ПИБ: 109108446
  • Web адреса: www.srbcargo.rs

СКУПШТИНА

Стеван Вељовић, дипл.социјални радник, председник

Владимир Пантелић, дипл.правник, члан

Иван Јовановић, дипл.правник, члан

Драгица Гавриловић, дипл.политиколог, члан

Љиљана Аћимовић, дипл.менаџер безбедности, члан


 ОДБОР ДИРЕКТОРА

Душан Гарибовић, дипл.економиста, в.д. генералног директора, председник ОдбораМира Вукмировић, дипл.економиста, извршни директор за развој и заједничке послове, члан ОдбораСенија Богић Павловић,
дипл. инж. саобр. извршни директор за саобраћај, члан Одбора