План јавних набавки за 2020. годину

 

Измена плана набавки за 2020-15.09.2020.

Измена плана набавки за 2020-30.06.2020.

Одлука о измени плана набавки за 2020-30.06.2020.

Измена плана набавки за 2020-26.06.2020.

Одлука о измени плана набавки за 2020-26.06.2020.

Измена плана набавки за 2020-20.05.2020.

Одлука о измени плана набавки за 2020-20.05.2020.

Измена бр.1 плана набавки за 2020.годину

Одлука о измени плана набавки за 2020.годину

План набавки 2020.

Одлука о усвајању плана набавки за 2020.

 

План јавних набавки за 2019. годину

 

Измена плана набавки за 2019-20.12.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-20.12.2019.

Измена плана набавки за 2019-17.12.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-17.12.2019.

Измена плана набавки за 2019-04.12.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-04.12.2019.

Измена плана набавки за 2019-14.11.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-14.11.2019.

Измена плана набавки за 2019-06.11.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-06.11.2019.

Измена плана набавки за 2019-29.10.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-29.10.2019.

Измена плана набавки за 2019-10.10.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-10.10.2019.

Измена плана набавки за 2019-25.09.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-25.09.2019.

Измена плана набавки за 2019-02.08.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-02.08.2019.

Измена плана набавки за 2019-25.07.2019.

Измена плана набавки за 2019-12.07.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-12.07.2019.

 Измена плана набавки за 2019 – 21.6.2019.

Измена плана набавки за 2019-04.06.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-04.06.2019.

Измена плана набавки за 2019-27.05.2019.

Измена плана набавки за 2019-14.05.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-14.05.2019.

Измена плана набавки за 2019-05.04.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-05.04.2019.

План набавки 2019.

Одлука о усвајању плана набавки за 2019.

 

План јавних набавки за 2018. годину

 

Измена плана набавки за 2018-29.11.2018.

Измена плана набавки за 2018-27.11.2018.

Одлука о измени плана набавки за 2018-27.11.2018.

Измена плана набавки за 2018-03.09.2018.

Измена плана набавки за 2018-20.08.2018.

Измена плана набавки за 2018-06.08.2018.

Измена плана набавки за 2018-23.07.2018.

Одлука о измени плана набавки за 2018-23.07.2018.

Измена плана набавки за 2018-28.06.2018.

Измена плана набавки за 2018-01.06.2018.

Одлука о измени плана набавки за 2018-23.05.2018.

Одлука о измени плана набавки за 2018-11.05.2018.

Одлука о измени плана набавки за 2018-04.05.2018.

Измена плана набавки за 2018-09.03.2018.

План 2018.

 

План јавних набавки за 2017. годину

 

Измена плана набавки за 2017-06.11.2017.

Измена плана набавки за 2017 -16.10.2017.

План 2017.

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Правилник о јавним набавкама

Правилник о јавним набавкама измене и допуне

Прилог уз правилник о јавним набавкама