Сагласно Еколошком и друштвеном oквиру Светске банке (ЕСФ) и Еколошком и друштвеном стандарду 10 (ЕСС10) Република Србија Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре позива на

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

за јавност, органе и организације заинтересоване за

ОКВИР УПРАВЉАЊА УТИЦАЈИМА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ДРУШТВО (ЕСМФ)

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА НА НИВОУ ПРОЈЕКТА (СЕП)

ПРАВИЛНИК О РАДУ НА ПРОЈЕКТУ (ЛМП)

ОКВИР ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА (РПФ)

за

ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ СЕКТОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Jавне консултације и презентација предметних докумената ће се одржати дана 29.10.2020. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., улица Немањина 6, Београд, сала „Библиотека“ на I спрату.

Увид у предметне документе  може се извршити:

на следећим линковима: 1.ПРАВИЛНИК О РАДУ НА ПРОЈЕКТУ 2.ОКВИР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА (ESMF) 3.ПЛАН ПРЕУЗИМАЊА ОБАВЕЗА ИЗ ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИХ ПИТАЊА (ESCP) 4.ОКВИР ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА 5.ПЛАН АНГАЖОВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА НА НИВОУ ПРОЈЕКТА

  • у просторијама „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. улица Немањина 6, Београд, сваког радног дана од 11 до 13 часова у року од 14 дана од дана објављивања овог обавештења.
  • на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: http://www.mgsi.gov.rs/
  • на интернет страници Акционарског друштва „Инфраструктура железнице Србије“: https://infrazs.rs/,
  • на интернет страници Aкционарског друштва за железнички превоз путника “Србија Воз” Београд: https://www.srbvoz.rs/,
  • на интернет страници Акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Kарго”: https://www.srbcargo.rs/

Питања, примедбе и мишљења примаће се усмено током јавних консултација или писаним путем доставом на адресу:

Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за железнице и интермодални транспорт, Београд, Немањина бр. 22-26, односно путем електронске поште:  miroslav.prokic@mgsi.gov.rs.