У сарадњи са Националном службом за запошљавање, Унијом послодаваца Србије и Универзитетским центром за студенте са хендикепом, у Привредној комори Србије, 8. децембра, одржан је први едукативни програм, који је организовао Форум младих са инвалидитетом. Целокупан Пројекат, одвија се уз подршку Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, а свој допринос у виду пријема једног практиканта, ће дати и наше Друштво. Као представник „Србија Карга“, едукативном програму је присуствовала Тања Чворовић, саветник генералног директора.

Очекивани резултати реализације Пројекта се односе на увећане могућности за запослење младих са инвалидитетом и стицање нових знања и вештина путем похађања праксе, док ће, са друге стране, послодавци имати на располагању пилотиран модел праксе, уз примену инклузивних процедура, без оптерећења за свој буџет. Током прве фазе едукације, присутни су имали прилике да се упознају са способностима, односно могућностима особа са инвалидитетом,(појам инвалидитета, врсте, комуникација, терминологија,прилагођавање радне средине, инклузивни процеси), док ће у другој фази акценат бити стављен на прилику да се стекну менторске вештине кроз посебно дизајнирану менторску обуку, у циљу успешне инклузије током трајања праксе. Након заједничке сарадње у одабиру кандидата и идентификовања радне позиције, предвиђено је да практикант проведе три месеца у нашем предузећу у периоду од марта до јуна 2018. године.