Закон о јавним предузећима
Политика безбедности пословања
Захтев за приступ информација од јавног значаја
Решење владе о давању сагласности на стратешки план 2017-2027
Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја “Србија Карго” а.д. 2017-2027

 


ГодинаПрограм пословањаОбрасци тромесечног извештајаИзвештај за статистичке потребе
2018Програм пословања 2018

2017Програм о изменама и допунама ПП за 2017.

Решење сагласност ВРС на ПП за 2017.

Програм пословања 2016 Ново

Тромесечни извештај јануар-децембар 2017
Извештај о планираним и усклађеним активностима Јануар-Март 2017.

Тромесечни извештај Јануар-Март 2017
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Србија Карго"а.д. за период 01.01-30.06.2017.године
2016Програм пословања 2016Тромесечни извештај обрасциБиланс стања за 2016. год.
2015Финансијски извештаји за 2015. годину