Назив Број набавкеДатум објаве позиваРок за подношење понудаДатум отварања понуда Позив за подношење понуде Конкурсна документација Статус
Mатеријал и резервни делови за одржавање рачунарске и комуникационе опремеЈНМВ/1217.06.2019.27.06.2019. до 10.00h27.06.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаПитања и одговори број 1

Појашњење конкурсне документације број 1

Конкурсна документација
Отворено
Композитни кочни уметци Ц810ЈНМВ/ 1621.06.2019.01.07.2019. у 10h01.07.2019. у 11.00hПозив за подношење понуда
Конкурсна документацијаОтворено
Обезбеђење oбјеката и имовине и заштите од пожараЈНОП / 210.05.2019.13.06.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Нафта и бензин за друмска возила-картицеЈНОП / 1122.05.2019.24.06.2019. до 13.00h24.06.2019. у 14.00hПозив за подношење понуда

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори бр 1

Измене и допуне КД бр.1

Конкурсна документација


Отворено
Наливање и израда клизних лежајаЈНМВ / 1024.05.2019.03.06.2019. до 10.00h03.06.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Канцеларијски намештајЈНМВ / 624.05.2019.нови рок
07.06.2019. до 12.00h

04.06.2019. до 10.00h
нови рок 07.06.2019. у 13.00h

04.06.2019. у 11.00h
Позив за подношење понудаОдлука о обустави поступка

Питања и одговори број 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Оджавање електронских брзиномера ЕБ-96ЈНМВ / 1418.06.2019.28.06.2019. до 10.00h28.06.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Делови од гуме и спојницеЈНМВ / 1518.06.2019.28.06.2019. до 11.00h28.06.2019. у 12.00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Шестомесечни периодични преглед опреме ETCS на локомотивама Вектрон X4 А26 ЈНМВ / 1318.06.2019.28.06.2019. до 12.00h28.06.2019. у 13.00hПозив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације број 1


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација

Отворено
Рачунарска опрема (рачунари, штампачи, mfp штампачи) ЈНОП / 1517.06.2019.19.07.2019. до 10.00h19.07.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
КлимeЈНМВ / 1104.06.2019.нови рок
17.06.2019.

13.06.2019. до 10.00h
нови рок 17.06.2019.

13.06.2019. у 11.00h
Позив за подношење понудаПитања и одговори број 4
Питања и одговори број 3
Измене и допуне КД бр.2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори број 2
Измене и допуне КД бр.1
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Осигурање транспорта вишесистемских локомотиваЈНОП / 1217.05.2019.20.06.2019. до 10.00h20.06.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаПитања и одговори број 2
Питања и одговори број 2
Измене и допуне КД бр.1
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Делови за ремонт кочне опреме KnorrЈНОП / 1431.05.2019.02.07.2019. до 10.00h02.07.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Канцеларијски материјал и папирна галантеријаЈНМВ / 731.05.2019.11.06.2019. до 10.00h11.06.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Делови за локомотиве 661 ЈНОП / 1324.05.2019.28.06.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Клима уређаја за локомотиве серије 661 са уградњомЈНОП / 1923.05.2019.04.07.2019.04.07.2019.Питања и одговори број 1
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација

Отворено
Делови за систем за хлађење дизел мотораЈНМВ / 822.05.2019.31.05.2019. до 10.00h31.05.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Кочна опрема за теретна кола серије Сгнсс и ЕаноссЈНОП / 1020.05.2019.19.06.2019. до 10.00h19.06.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Осигурање запослених од последица несрећних случајеваЈНМВ / 5 13.05.2019.нови рок 28.05.2019.

24.05.2019. до 11.00h
28.05.2019.

24.05.2019. у 12.00h
Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне КД бр.1
Конкурсна документација
Отворено
Поправка струга у МакишуЈНМВ / 308.05.2019.17.05.2019. до 10.00h Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Доквалификација и преквалификација ЈНМВ / 407.05.2019.16.05.2019. до 12.00h16.05.2019. у 13.00h Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Делови за ремонт кочне опреме WabtecЈНОП / 907.05.2019.10.06.2019. до 10.00h10.06.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаИзмене и допуне КД бр.1
Конкурсна документација
Отворено
Ремонт регулатора боја обртаја дизел мотора и рутових дуваљкиЈНОП / 625.04.2019.27.05.2019. до 10.00h27.05.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Закуп теретних кола ЕасЈНОП / 525.04.2019.27.05.2019. до 10.00h27.05.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Консултантске услуге подршке и одржавање SAP система и услуга обуке сертификованог SAP администратораЈНОП / 723.04.2019.28.05.2019. до 10.00h 28.05.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Измене и допуне КД бр.2
Измене и допуне КД бр.1
Конкурсна документација
Отворено
Набавка и уградња металног пода за кола серије ЕЈНОП / 418.04.2019.23.05.2019. до 10.00h 23.05.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Измене и допуне КД бр.1
Измене и допуне КД бр.1
Конкурсна документација
Затворено
Уља за подмазивање и средства за подмазивање ЈНОП / 315.04.2019.15.05.2019. до 10.00h 15.05.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Измене и допуне КД бр.2
Измене и допуне КД бр. 1
Конкурсна документација
Отворено
Испитивање и провера опреме за радЈНМВ / 227.03.2019.05.04.2019. до 11.00h05.04.2019. у 12.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Еуро дизелЈНОП / 125.03.2019.30.04.2019. до 10.00h 30.04.2019. у 11.00hInvitation to tenders-Euro diesel
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Специфична и остала здравствена заштитаЈНМВ / 125.03.2019.05.04.2019. до 12.00h05.04.2019. у 13.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Папир и папирна галантеријаЈНОП / 5025.02.2019.28.03.2019. до 10.00h28.03.2019. у 11.00Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 1
Измене и допуне КД бр. 1
Конкурсна документација
Затворено
Екстерни попис основних средстава „Србија Карго“ а.д.ЈНМВ / 7723.01.2019.01.02.2019. до 11.30h01.02.2019. у 12.00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено