Naziv Broj nabavkeDatum objave pozivaRok za podnošenje ponudaDatum otvaranja ponuda Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija Status
Redovna opravka teretnih kola kod remonteraJNOP / 2815.10.2019.18.11.2019. do 10.00h18.11.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacijaOtvoreno
TA pećiJNMV / 3527.09.2019.10.10.2019. do 10.00h10.10.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaPitanja i odgovori br.1

Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Akumulatorske ćelijeJNMV / 2926.09.2019.08.10.2019. do 10.00h08.10.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora

Pitanja i odgovori br.1

Izmene i dopune br.1

Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Održavanje drumskih vozilaJNMV / 2825.09.2019.04.10.2019. do 10.00h04.10.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Održavanje elektronskih brzinometra EB-96JNMV / 3619.09.2019.30.09.2019 do 10.00h30.09.2019 u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Remont pantografaJNMV / 3218.09.2019.26.09.2019. 26.09.2019.Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacijaOtvoreno
Delovi za elektrovučuJNMV / 3116.09.2019.25.09.2019. do 12.00h25.09.2019. u 13.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Delovi za remont vijačnih kompresoraJNMV / 2512.09.2019.04.10.2019. do 13.00h04.10.2019. u 14.00hPoziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

Otvoreno
Obnova licenci za SAPJNMV / 3412.09.2019.20.09.2019. do 10.00h20.09.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

Otvoreno
Kvarcni pesakJNMV / 3311.09.2019.23.09.2019. do 10.00h23.09.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponuda

Odluka o obustavi postupka

Izmena obracca strukture cene

Konkursna dokumentacija

Otvoreno
Obezbeđenje Data Centra i sistema za backup podataka usled otkaza sistemaJNMV / 2012.07.2019.22.07.2019. do 11.00h22.07.2019. u 12.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Premija osiguranja za nekretnine, postrojenja i opremuJNOP / 2730.08.2019.01.10.2019. do 10.00h01.10..2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacijaOtvoreno
Premija osiguranja za nekretnine, postrojenja i opremuJNOP / 2225.07.2019.26.08.2019. do 10.00h26.08.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

Zatvoreno
Adaptacija i sanacija zgrade VV Beograd ranžirna II fazaJNMV / 3026.08.2019.05.09.2019. do 12.00h05.09.2019. u 13.00h Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

Otvoreno
Ventilatorska kolaJNMV / 2716.08.2019.26.08.2019. do 10.00h26.08.2019. u 11.00h Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

Zatvoreno
Obnova licenci za SAPJNMV / 2614.08.201923.08.2019. do 10.00h 23.08.2019. u 11.00h Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacijaOtvoreno
Remont dizel motora 661JNOP / 2005.08.2019.23.09.2019. do 10.00h23.09.2019. u 11.00h Poziv za podnošenje ponudaPitanja i odgovori broj 6

Pitanja i odgovori br. 5

Izmena i dopuna broj 3

Obaveštenje o produženju roka 2


Pitanja i odgovori br.4

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br.2

Pitanja i odgovori broj 3

Pitanja i odgovori broj 1

Pitanja i odgovori broj 1

Izmene i dopune KD br.1

Konkursna dokumentacija


Otvoreno
Špediterske uslugeJNOP / 2602.08.2019.02.09.2019. do 10.00h02.09.2019. u 11.00h Poziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora

Izmena konkursne dokumentacije br. 2

Pitanja i odgovori br. 3

Izmena konkursne dokumentacije br.1

Pitanja i odgovori br. 1

Pitanja i odgovori br. 1 i 2

Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Remont osovinskih sklopovaJNMV / 2402.08.2019.09.09.2019. do 10.00h09.09.2019. u 11.00h Poziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora

Izmene i dopune br. 3

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Transport višesistemskih lokomotivaJNOP / 803.07.2019.09.08.2019. do 12.00h09.08.2019. u 13.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Popravka pneumatskih agregata i lokomotivskih kompresoraJNOP / 2526.07.2019.30.08.2019. do 10.00h30.08.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora

Izmene i dopune KD br.1
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Remont obrtnih mašinaJNOP /2431.07.2019.30.08.2019. do 12.00h30.08.2019. u 13.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Nabavka i ugradnja mrežne opremeJNOP / 2126.07.2019.28.08.2019. do 10.00h28.08.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Premije za osiguranje od odgovornosti usled vršenja delatnostiJNOP / 2325.07.2019.27.08.2019. do 11.00h27.08.2019. u 12.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Pitanja i odgovori

Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Nabavka i opremanje rezervnog Data CentraJNOP / 1911.07.2019.09.08.2019. do 10.00h09.08.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Remont regulatora boja obrtaja dizel motora i rutovih duvaljkiJNOP / 625.04.2019.27.05.2019. do 10.00h27.05.2019. u 11.00h Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Elastometri za odbojne i vučne uređajeJNOP / 1628.06.2019.29.07.2019. do 10.00h29.07.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Kočni umetci za sve serije lokomotiva i teretnih kola JNOP / 1727.06.2019.29.07.2019. do 12.00h29.07.2019. u 13.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Kočna oprema za teretna kola serije Sgnss i EanossJNOP / 1020.05.2019.19.06.2019. do 10.00h19.06.2019. u 11.00h Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje JNOP / 315.04.2019.15.05.2019. do 10.00h 15.05.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Odluka o dodeli ugovora
Izmene i dopune KD br.2
Izmene i dopune KD br. 1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Obezbeđenje objekata i imovine i zaštite od požaraJNOP / 210.05.2019.13.06.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Nafta i benzin za drumska vozila-karticeJNOP / 1122.05.2019.24.06.2019. do 13.00h24.06.2019. u 14.00hPoziv za podnošenje ponuda

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori br 1
Izmene i dopune KD br.1
Konkursna dokumentacijaOtvoreno
Računarska oprema (računari, štampači, mfp štampači) JNOP / 1517.06.2019.19.07.2019. do 10.00h19.07.2019. u 11.00h Poziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Osiguranje transporta višesistemskih lokomotivaJNOP / 1217.05.2019.20.06.2019. do 10.00h20.06.2019. u 11.00h Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 2
Pitanja i odgovori broj 2
Izmene i dopune KD br.1
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija

Otvoreno
Delovi za remont kočne opreme KnorrJNOP / 1431.05.2019.02.07.2019. do 10.00h02.07.2019. u 11.00h Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru

Konkursna dokumentacija

Otvoreno
Delovi za lokomotive 661 JNOP / 1324.05.2019.28.06.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Klima uređaja za lokomotive serije 661 sa ugradnjomJNOP / 1923.05.2019.04.07.2019.04.07.2019.Pitanja i odgovori broj 1
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Otvoreno
Delovi za remont kočne opreme WabtecJNOP / 907.05.2019.10.06.2019. do 10.00h10.06.2019. u 11.00h Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o dodeli ugovora
Izmene i dopune KD br.1
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Zakup teretnih kola EasJNOP / 525.04.2019.27.05.2019. do 10.00h27.05.2019. u 11.00h Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacijaOtvoreno
Konsultantske usluge podrške i održavanje SAP sistema i usluga obuke sertifikovanog SAP administratoraJNOP / 723.04.2019.28.05.2019. do 10.00h 28.05.2019. u 11.00h Poziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Izmene i dopune KD br.2
Izmene i dopune KD br.1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Nabavka i ugradnja metalnog poda za kola serije EJNOP / 418.04.2019.23.05.2019. do 10.00h 23.05.2019. u 11.00h Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Izmene i dopune KD br.1
Izmene i dopune KD br.1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Euro dizelJNOP / 125.03.2019.30.04.2019. do 10.00h 30.04.2019. u 11.00hInvitation to tenders-Euro diesel
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Papir i papirna galanterijaJNOP / 5025.02.2019.28.03.2019. do 10.00h28.03.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 2
Pitanja i odgovori broj 1
Izmene i dopune KD br. 1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Materijal i rezervni delovi za održavanje računarske i komunikacione opremeJNMV / 1217.06.2019.27.06.2019. do 10.00h27.06.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Kompozitni kočni umetci C810JNMV 1621.06.2019.01.07.2019. u 10.00h01.07.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Proširenje i održavanje sistema optimizacije štampeJNMV / 2117.07.2019.29.07.2019. do 10.00h29.07.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Konsultantske usluge za Data CentarJNMV / 1912.07.2019.22.07.2019. do 10.00h22.07.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Izmene i dopune KD br.1
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Ventilatorska kola JNMV / 1803.07.2019.12.07.2019. do 10.00h12.07.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o obustavi postupka
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Pneumatici za drumska vozilaJNMV / 903.07.2019.12.07.2019. do 10.00h12.07.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija

Otvoreno
Kancelarijski nameštajJNMV / 1728.06.2019.09.07.2019. do 10.00h09.07.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Izmene i dopune br 1

Konkursna dokumentacijaOtvoreno
Nalivanje i izrada kliznih ležajaJNMV / 1024.05.2019.03.06.2019. do 10.00h03.06.2019. u 11.00h Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

Zatvoreno
KlimeJNMV / 1104.06.2019.novi rok
17.06.2019.

13.06.2019. do 10.00h
novi rok 17.06.2019.

13.06.2019. u 11.00h
Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori br.4
Pitanja i odgovori br.3
Izmene i dopune KD br.2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori br.2
Izmene i dopune KD br.1
Pitanja i odgovori br.1
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Kancelarijski materijal i papirna galanterijaJNMV / 731.05.2019.11.06.2019. do 10.00h11.06.2019. u 11.00h Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Kancelarijski nameštajJNMV / 624.05.2019.novi rok
07.06.2019. do 12.00h

04.06.2019. do 10.00h
novi rok 07.06.2019. u 13.00h

04.06.2019. u 11.00h
Poziv za podnošenje ponudaOdluka o obustavi postupka

Pitanja i odgovori broj 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori broj 2
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Odpžavanje elektronskih brzinomera EB-96JNMV / 1418.06.2019.28.06.2019. do 10.00h28.06.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o obustavi postupka
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Delovi od gume i spojniceJNMV / 1518.06.2019.28.06.2019. do 11.00h28.06.2019. u 12.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Šestomesečni periodični pregled opreme ETCS na lokomotivama Vektron X4 A26 JNMV / 1318.06.2019.28.06.2019. do 12.00h28.06.2019. u 13.00hPoziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Otvoreno
Delovi za sistem za hlađenje dizel motoraJNMV / 822.05.2019.31.05.2019. do 10.00h31.05.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnih slučajevaJNMV / 5 13.05.2019.novi rok 28.05.2019.

24.05.2019. do 11.00h
28.05.2019.

24.05.2019. u 12.00h
Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmene i dopune KD br.1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Popravka struga u MakišuJNMV / 308.05.2019.17.05.2019. do 10.00h Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacijaOtvoreno
Dokvalifikacija i prekvalifikacija JNMV / 407.05.2019.16.05.2019. do 12.00h16.05.2019. u 13.00h Poziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Ispitivanje i provera opreme za radJNMV / 227.03.2019.05.04.2019. do 11.00h05.04.2019. u 12.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Specifična i ostala zdravstvena zaštitaJNMV / 125.03.2019.05.04.2019. do 12.00h05.04.2019. u 13.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Eksterni popis osnovnih sredstava „Srbija Kargo“ a.d.JNMV / 7723.01.2019.01.02.2019. do 11.30h01.02.2019. u 12.00hPoziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacijaOtvoreno